Księga pamięci

zGodło

aspirant SKOWRONEK Tomasz

ur. 1976 r. - zm. 2013 r.
Asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

SŁUŻBĘ ROZPOCZĄŁ 21 GRUDNIA 1998 R. NA STANOWISKU APLIKANTA KOMISARIATU POLICJI W LUBLINIE.

W 1999 R. UKOŃCZYŁ KURS PODSTAWOWY W OŚRODKU SZKOLENIA POLICJI W GDAŃSKU. W LATACH 2004-2005 ODBYŁ SZKOLENIE PODSTAWOWE W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE, A W 2007 R. PRZESZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA POLICJANTÓW RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE KIEROWANIA MOTOCYKLEM SŁUŻBOWYM. W 2010 R. BYŁ UCZESTNIKIEM KURSU SPECJALISTYCZNEGO Z ZAKRESU OBSŁUGI WIDEOREJESTRATORÓW ORAZ TEMATYKI WYKROCZEŃ. W 2011 R. DOSKONALIŁ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU TECHNIK KIEROWANIA SAMOCHODEM OSOBOWYM, UCZESTNICZĄC W KURSIE SPECJALISTYCZNYM.

WYKONUJĄC OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE, WYKAZYWAŁ PROFESJONALIZM I ZAANGAŻOWANIE, BYŁ DOBRYM, SKUTECZNYM, ZDYSCYPLINOWANYM, SUMIENNYM I ODWAŻNYM POLICJANTEM W DZIAŁANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, PROWADZIŁ SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ NA DRODZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH NA TERENIE GARNIZONU LUBELSKIEGO, A TAKŻE Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ JAZDY MOTOCYKLEM SŁUŻBOWYM DLA POLICJANTÓW. ZA OSIĄGANE WYNIKI W SŁUŻBIE BYŁ WIELOKROTNIE NAGRADZANY PRZEZ PRZEŁOŻONYCH.

DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2013 R. PEŁNIĄC SŁUŻBĘ W PATROLU ZMOTORYZOWANYM NA SŁUŻBOWYM MOTOCYKLU, ZDERZYŁ SIĘ Z INNYM POJAZDEM, NIEPRAWIDŁOWO PORUSZAJĄCYM SIĘ PO DRODZE, KTÓREGO KIEROWCA ŚWIADCZYŁ USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM OSÓB. ASPIRANT TOMASZ SKOWRONEK ZMARŁ NA MIEJSCU WYPADKU NA SKUTEK ODNIESIONYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.

 

Warszawa, 24 lipca 2014 r.

Rozkaz nr 2104

Powrót na górę strony