Zwierzęta w Policji

Policja konna

Konie w polskiej Policji służyły już w okresie międzywojennym. Pierwszy Szwadron Konny Państwowej Policji powołany został w Łodzi, w 1920 r. służyło w nim 90 funkcjonariuszy. Obecnie wykorzystywane są głównie do służby patrolowej, a także do działań związanych z zapewnianiem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń.

W roku 1936 r. miała miejsce istotna zmiana w Państwowej Policji Konnej - utworzono Dywizjon Konny Policji Państwowej, w skład którego wchodziło pięć szwadronów, liczących średnio około 100 policjantów. Szwadrony 1 i 2 stacjonowały w Warszawie, 3 i 4 w Kamionce Strumiłowej (woj. tarnopolskie), a 5 w Roju. Taka struktura Dywizjonu utrzymała się aż do momentu wybuchu II Wojny Światowej.[1]

Konie w powojennej Policji pojawiły się w służbie w 1972 r. Powołano wtedy Pluton Konny, który umieszczony został w strukturach organizacyjnych Zmotoryzowanego Oddziału Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. Służyły w nim 22 konie.[2]

Chronologia powoływania pododdziałów konnych Policji w Polsce:

Od 1972 r. – w Komendzie Stołecznej Policji

Aktualnie w Ogniwie Konnym Sekcji Konnej i Przewodników Psów służbowych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji pełni służbę 20 policjantów-jeźdźców i 22 konie służbowe.

Od 1993 r. – w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim

W Ogniwie Konnym Referatu Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Tomaszowie Mazowieckim aktualnie pełni służbę 6 policjantów-jeźdźców i 5 koni służbowych.

Od 1998 r. – w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie

Decyzją Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z dniem 1 lutego 2020 r. scentralizowane zostały Zespoły Konne Wydziału Prewencji KMP Chorzów i Wydziału Prewencji KMP Częstochowa w Ogniwo Konne Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. W obecnej strukturze służbę pełni 11 policjantów-jeźdźców i 12 koni służbowych.

Od 2000 r. do 2020 r. – w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie

W Zespole Konnym Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie w latach 2000-2020 pełniło służbę 6 policjantów-jeźdźców i 6 koni służbowych.

Od 2000 r. – w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu

W Ogniwie Konnym Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu aktualnie pełni służbę 11 policjantów-jeźdźców i 12 koni służbowych.

Od 2000 r. – w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

W Ogniwie Konnym z/s w Zaczerniu Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie aktualnie pełni służbę 6 policjantów-jeźdźców i 7 koni służbowych.

Od 2002 r. – w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

W Sekcji Konnej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie aktualnie pełni służbę 6 policjantów-jeźdźców i 7 koni służbowych.

Rasy koni służbowych używanych w Policji:[3]

 1. Koń śląski,
 2. Polski koń szlachetny półkrwi (obecnie polski koń sportowy),
 3. Koń wielkopolski,
 4. Koń małopolski,
 5. Niemiecki koń sportowy,
 6. Koń holsztyński.

Wycofanie z użycia zwierząt służbowych w Policji

Od początku obowiązywania nowych rozwiązań tj. ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (poz. 1728), Komendant Główny Policji, mając na uwadze dobro psów i koni służbowych wycofanych z użycia przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. przed 21 grudnia 2021 r., objął takim samym wsparciem, jak zwierzęta wycofane z użycia w Policji po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej 5 koni służbowych.

Ustawą kompleksowo uregulowano status prawny zwierząt od momentu doboru do służby, poprzez czas realizacji zadań, aż po ich sytuację po wycofaniu z aktywnej pracy w Policji, w tym:  

 1. wymogi dla opiekuna, któremu przydziela się zwierzę pod opiekę, w poszczególnych formacjach, obowiązki opiekunów zwierząt,
 2. zasady żywienia zwierząt,
 3. zasady wykonywania zabiegów profilaktycznych i leczenia, którym te zwierzęta są poddawane,
 4. zasady wycofania zwierzęcia z użycia w służbie,
 5. status zwierząt wycofanych ze służby,
 6. mechanizmy kontroli i nadzoru.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 22 grudnia 2021 r. realizując delegację zawartą w ustawie zmieniającej, wydał rozporządzenie w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Policji.

Wniosek o objęcie „emeryturą” konia służbowego przed 21.12.2021 r.

 1. Białystok - 0
 2. Gdańsk - 0
 3. Kielce - 0
 4. Kraków - 0
 5. Lublin - 0
 6. Łódź - 0
 7. Olsztyn - 0
 8. Opole - 0
 9. Poznań - 0
 10. Radom - 0
 11. Rzeszów - 0
 12. Szczecin - 0
 13. KSP - 5
 14. CSP w Legionowie - 0
 15. CPKP BOA - 0
 16. Łącznie - 5

Liczba zwierząt wycofanych z użycia w Policji po 21.12.2021 r.

 1. Białystok - 0
 2. Bydgoszcz - 0
 3. Gdańsk - 0
 4.   Gorzów Wlkp. - 0
 5. Katowice - 0  
 6. Kielce - 0
 7.  Kraków - 0
 8. Łódź - 0  
 9. Lublin - 0
 10. Olsztyn - 0
 11. Opole - 0
 12. Poznań - 2
 13. Rzeszów - 0
 14. Szczecin - 0
 15. KSP - 0
 16. Radom - 0
 17. Wrocław - 0
 18. Łącznie - 2 

Tekst: nadkom. Izabela Dobrowolska, Wydział Prewencji Biura Prewencji KGP

Zdjęcia: Jacek Herok, Wydział Promocji Policji Biuro Komunikacji Społecznej KGP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Aleksander Głogowski, Konna Policja Państwowa, Kraków 2014 r.
 2. ksp.policja.gov.pl
 3. rejestr koni służbowych w Policji – zarządzenie nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia.

Dane na dzień 10.06.2022 r.

 • policjantka trzyma za uzdę łeb konia służbowego
 • – Policjantka wraz z koniem służbowym stoi na tle ściany stajni
 • dwie policjantki stoją wraz z dwoma końmi w stajni, w tyle widać boksy
 • umundurowana policjantka wraz z dwoma końmi w stajni
 • dwie policjantki jadące na koniach służbowych po piasku
 • dwie policjantki siedzące na koniach służbowych nad zbiornikiem wodnym, konie piją wodę
 • dwie policjantki jadące na koniach służbowych po piasku, w tle widać zarośla i drzewa
 • dwie policjantki jadące na koniach służbowych po piasku, w tle widać zarośla i drzewa, spod kopyt końskich unosi się piasek
 • dwie policjantki jadące na koniach służbowych w parku

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony