EULEX Kosowo - Misje pokojowe - O Policji

Misje pokojowe

EULEX Kosowo

Misja Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie – EULEX Kosowo

Misję Unii Europejskiej w Kosowie – EULEX Kosowo, utworzono na podstawie dokumentu Rady Unii Europejskiej - "Wspólne Działanie Rady 2008/124/WPZiB z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOWO".

EULEX Kosowo przejęła odpowiedzialność za ten region Bałkanów od Tymczasowej Misji Administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych UNMIK Kosowo po osiągnięciu gotowości operacyjnej w dniu 9.12.2008 r. W misji uczestniczą przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich (m.in. USA, Rosja, Kanada, Turcja).

Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, mając na uwadze wspieranie przedmiotowej misji, Uchwałą nr 255/2008 r. z dnia 2.12.2008 r. utworzyła i skierowała do służby na terenie Kosowa - Polski Kontyngent Policyjny Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności EULEX Kosowo.

Celem kontyngentu jest rozwijanie i wzmacnianie wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego w Kosowie.

Polski Kontyngent składa się z dwóch komponentów:

§ Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) ze stanem osobowym 115 policjantów,

§ grupy ekspertów (do 20 policjantów, liczebność uzależniona od pozytywnego zakwalifikowania przez władze misji EULEX).

Podstawowym warunkiem powołania do składu JSPP lub grupy eksperckiej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikującego do służby poza granicami kraju oraz przejście szkolenia przygotowującego do realizacji zadań mandatowych misji.

Na skutek reorganizacji struktur misji Jednostka Specjalna Polskiej Policji z dniem 15 sierpnia 2012 została przeniesiona z włoskiej bazy KFORu w Prisztynie do Camp Charlie w Mitrowicy.

Policjanci JSPP delegowani są do służby poza granice kraju na okres 6 miesięcy natomiast eksperci policyjni wykonują swoje obowiązki na terenie Kosowa przez okres jednego roku.