UNMIL w Liberii - Misje pokojowe - O Policji

Misje pokojowe

KGP

UNMIL w Liberii

Misja Pokojowa Obserwatorów ONZ (UNMIL) w Republice Liberii

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 1509 z dnia 19 września 2003 r. utworzyła Misję Pokojową Obserwatorów ONZ (UNMIL) w Republice Liberii. Uchwałą Rady Ministrów nr 8/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. utworzono polski kontyngent policyjny do udziału w Misji Pokojowej Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Liberii.

Obecnie w rejon misji delegowany jest jeden policjant z garnizonu śląskiego. Pozostanie on do zakończenia mandatu misji, planowanego na koniec marca 2018 roku.

Celem kontyngentu jest współudział w ustanawianiu sprawnie i skutecznie działających służb porządku publicznego w Republice Liberii, a także przygotowywanie oraz prowadzenie akcji i operacji policyjnych. Cel kontyngentu jest realizowany poprzez doradztwo, asystę i szkolenie Liberyjskiej Policji Narodowej.

Polscy policjanci służbę pełnią głównie w stolicy kraju Monrovii, gdzie tworzone są nowe struktury Narodowej Policji Liberii. Tam główny nacisk położony jest na szkolenie i stałe doradztwo kadry kierowniczej. Jednakże niektórzy policjanci polskiego kontyngentu mieli okazję brać udział w tworzeniu podstawowych struktur bezpieczeństwa w głębi kraju, gdzie przez kilka miesięcy „mieszkali” w samym sercu dżungli.

Trwająca kilkanaście lat wojna domowa (wybuchła pod koniec XX wieku) pochłonęła 150 tys. istnień ludzkich i spowodowała ogromną falę uchodźców, a także kryzys humanitarny w regionie. Niemal cała ludność tego blisko trzymilionowego kraju została zmuszona do przynajmniej czasowej ucieczki z miejsca zamieszkania. W krajach sąsiednich znalazło się ok. 850 tys. uchodźców z Liberii.

Językiem urzędowym jest język angielski. Stolicą kraju jest Monrovia. Ustój polityczny kraju - republika. Powierzchnia kraju 111 370 km2 . Liczba ludności 3 200 000. Religia dominująca - chrześcijaństwo. Jednostka monetarna - dolar Liberyjski.

W sierpniu 2003 r., na skutek międzynarodowych sankcji i dyplomatycznych wysiłków, udało się nakłonić strony konfliktu do zawarcia Porozumienia Pokojowego. Odpowiedni dokument został podpisany w Akrze w sierpniu 2003 r. (Comprehensive Accra Peace Accord). Powołano rząd tymczasowy, a prezydent Liberii został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska i opuszczenia kraju. W zawartym porozumieniu strony konfliktu zwróciły się także z prośbą do Organizacji Narodów Zjednoczonych o wsparcie procesu pokojowego poprzez rozmieszczenie na terytorium kraju sił stabilizacyjnych.